Vergoedingen

In veel gevallen kan de de behandeling van een aangetaste huid in aanmerking komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar.

Vergoedingen door zorgverzekeraars

Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) huidtherapeutische behandelingen. Daarvoor dient u ten minste aan de volgende voorwaarden te voldoen:

– U heeft een aanvullende ziektekostenverzekering
– U heeft een verwijzing van uw huisarts of specialist

Informatie over vergoedingen van huidtherapeutische behandelingen kunt u vinden in uw polisvoorwaarden en op de website van uw zorgverzekeraar. Natuurlijk kunnen wij u daar ook bij helpen.

Toestemming vooraf

Soms eist een zorgverzekeraar dat u voor u begint met de behandeling, toestemming heeft van uw zorgverzekering. Anders worden de kosten niet vergoed.

Betalingen

Veelal kunnen wij de rekening van de behandeling rechtstreeks naar uw ziektekostenverzekeraar sturen. Mocht dit niet het geval zijn dan dient u de behandeling eerst zelf, contant of per pin in de praktijk te betalen. De kwitantie die u dan krijgt, kunt u dan eventueel declareren bij uw ziektekostenverzekeraar.

Afzeggen afspraken

Kunt u een afspraak niet nakomen? Geef dit dan ten minste 24 uur voor de afgesproken tijd door. Anders worden de kosten doorberekend.